Nieuws

Voor wie
MKB bedrijven.
Wat
Subsidie voor MKB bedrijven om hun werknemers de gelegenheid te geven opleidingen te volgen en zich verder te ontwikkelen zodat zij duurzaam ingezet kunnen worden.
Waarvoor
•    Het uitvoeren van een HRM-scan.  Dit is een scan die inzicht geeft in de behoefte aan maatwerkontwikkeltrajecten van werknemers in dienst bij het MKB bedrijf en die wordt uitgevoerd door een derde.
•    Het uitvoeren van maatwerkontwikkeltrajecten.  Dit zijn ontwikkelingstrajecten voor medewerkers in dienst bij het MKB bedrijf. Het is gericht op competenties, vaardigheden en kennis met het oog op de snelle technologische ontwikkelingen.  Voorbeelden van technologische ontwikkelingen zijn automatisering, robotisering en 3d-printing. Scholingsontwikkelingstrajecten zijn bijvoorbeeld gericht op vaktechnische of gedragsmatige vaardigheden.
Lees meer>>2017-153 WEB Blijf Ontwikkelen DEFinitief