Over VMO

De economische en maatschappelijke waarde van de maakindustrie zijn onvoldoende bekend en worden onderschat. De Verenigde Maakindustrie Oost (VMO) verandert dit door samenwerking, innovatie, export, kennisoverdracht, opleiding en scholing van bedrijven in de maakindustrie te realiseren. De VMO is met meer dan 180 leden, uitsluitend uit de maakindustrie of direct daaraan gelieerd, de belangenvereniging voor u.

BELEIDSGROEPEN HRM

Leeftijdsbewust Beleid

Links naar nieuwsbrieven en website betreffende Leeftijdsbewust Beleid:
Nieuwsbrief april: Nieuwsbrief Leeftijdsbewust beleid Uitgave nummer
22 – April 2009.pdf
Extra subsidie maatregelen bij het in dienst nemen van oudere
werknemers: www.ikkan.nl/werkervarenen
Werkgeversvereniging FME: www.fme-cwm.nl
Opleidingsfonds van de klein metaal: www.oom.nl
CWI werkplein UWV: www.werk.nl
Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid: www.szw.nl

Leeftijdsbewust personeelsbeleid is beleid waarbij zoveel mogelijk
rekening gehouden wordt met de specifieke omstandigheden en wensen
van medewerkers in de verschillende fasen van hun leven en loopbaan. Leeftijdsbewust personeelsbeleid richt zich op jong en oud.

Voor organisaties is het belangrijk dat alle medewerkers goed inzetbaar blijven. Goed inzetbare medewerkers kunnen beter inspelen op aanpassing van hun takenpakket, verandering in hun loopbaan en ontwikkelingen in de organisatie.

Leeftijdsbewust personeelsbeleid begint op de eerste werkdag van een nieuwe medewerker. Kijk dan al vooruit. Problemen voorkomen is beter dan ingrijpen als het misgaat. Een ongemotiveerde medewerker enthousiast krijgen, is lastig. En een versleten rug herstel je niet meer. Hoe eerder uw leeftijdsbewust personeelsbeleid begint, hoe meer resultaat u ervan hebt.

Leeftijdsbewust beleid wordt in sommige organisaties uitgewerkt ten behoeve van oudere medewerkers, bijvoorbeeld 50+ers. In dat geval spreken we van ouderenbeleid. Als leeftijdsbewust beleid wordt uitgewerkt naar verschillende levensfasen van medewerkers, spreken we van levensfasebewust beleid. Een levensfase is een periode in iemands leven, die gepaard gaat met specifieke kenmerken. In bijvoorbeeld de mantelzorgfase met zorg voor (kleine) kinderen of zorgbehoevende ouders, heeft een medewerker vaak last van combinatieproblematiek tussen werk en privé. Als de werkgever hiermee rekening houdt en op inspeelt, kan dat zelfs de arbeidsproductiviteit bevorderen.

Waarom leeftijdsbewust beleid?

De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking stijgt. Mensen leven
steeds langer en er worden minder kinderen geboren. Dit heeft gevolgen
voor de arbeidsmarkt. De komende decennia neemt de uitstroom van
oudere medewerkers toe. De instroom van jongeren en andere groepen (bijvoorbeeld arbeidsgehandicapten en allochtonen) blijft achter. Dit wordt ook wel vergrijzing en ontgroening genoemd. Vanwege de ontgroening wordt het moeilijker om vacatures te vervullen door jonge mensen. Veel kennis en expertise verdwijnen uit de organisatie met het vertrek van ouderen. Het is dus essentieel om zoveel mogelijk goede medewerkers voor het bedrijf te behouden. Leeftijdsbewust beleid speelt hierop in.

De overheid is er veel aan gelegen de arbeidsdeelname van ouderen te verhogen. Het streven is dat 48 procent van de 55- tot 65-jarigen in 2020 een betaalde baan moet hebben. En dan nog doen we het slechter dan landen als Zweden, Noorwegen en Zwitserland, waar bijna 70 procent tot het 65ste levensjaar werkt.

De overheid neemt al veel maatregelen om zoveel mogelijk medewerkers voor de arbeidsmarkt te behouden. De invoering van de Wet WIA en de maatregelen op het gebied van VUT en prepensioen zijn hier voorbeelden van. De maatregelen hebben voor het bedrijfsleven verstrekkende gevolgen. Medewerkers moeten langer voor de organisatie én de arbeidsmarkt behouden blijven. Doorwerken tot 65 jaar moet een normale zaak worden.

Om dat te bereiken kunt u als werkgever leeftijdsbewust personeelsbeleid voeren. Leeftijdsbewust personeelsbeleid houdt medewerkers langer productief, gezond, gemotiveerd en betrokken. U krijgt er optimaal inzetbare en productieve medewerkers voor terug.