Over VMO

De economische en maatschappelijke waarde van de maakindustrie zijn onvoldoende bekend en worden onderschat. De Verenigde Maakindustrie Oost (VMO) verandert dit door samenwerking, innovatie, export, kennisoverdracht, opleiding en scholing van bedrijven in de maakindustrie te realiseren. De VMO is met meer dan 180 leden, uitsluitend uit de maakindustrie of direct daaraan gelieerd, de belangenvereniging voor u.

Internationalisatie

Inleiding

Op verzoek van het VMO bestuur zijn in 2005 een aantal beleidsgroepen gestart waaronder een beleidsgroep Internationalisering. Het doel van de beleidsgroepen is het door het VMO-bestuur opgestelde beleid, te helpen concretiseren voor de VMO leden. Op basis van een eerder gehouden enquête onder de VMO-leden heeft de beleidsgroep Internationalisering hun speerpunten bepaald. De beleidsgroep heeft ingezet op drie speerpunten, te weten:

Veel van de activiteiten hebben we kunnen realiseren dankzij de financiële middelen uit het Euregio project “Toelevernetwerk” maar ook dankzij de samenwerking met de Kamer van Koophandel Enschede.

1. Realisatie ‘Kennisoverdracht Internationalisering”

Deze activiteit is erop gericht beschikbare kennis ten aanzien van internationalisering en marketing over te dragen naar de bedrijven.

Er zijn inmiddels zeven workshops georganiseerd om inzicht te geven wat er komt kijken als je zaken wilt gaan doen met Tsjechië, Oost Europa, maar ook met China. Bedrijven die al succesvol zaken doen vertelden hun verhaal aan de collega ondernemers. Daarnaast waren er deskundigen uit de betreffende landen of van de Handelskamers en/of EVD die duidelijke achtergrond informatie gaven over interessante / potentiële markten, cultuurverschillen, juridische aspecten, etc. Meer dan 200 bedrijven hebben aan de workshop serie deelgenomen.

Belangrijk bij deze workshops was dat de deelnemers direct de eigen ervaringen konden uitwisselen met collega bedrijven uit de VMO maar ook kontakten konden leggen met ondernemers uit het Euregio grensgebied. (Duitsland en Overijssel met Achterhoek).

April 2008 hebben tweeëndertig bedrijven op een gemeenschappelijke stand gestaan op de Hannover Messe.

Door genoemde acties hebben bedrijven tientallen nieuwe klanten gevonden en wordt er op jaarbasis meer dan een miljoen euro extra omzet gehaald en in aanvraag nog circa drie miljoen euro!

Geplande acties:

In april 2009 gaat er weer een grote groep ondernemers naar de Hannover Messe op een gemeenschappelijk stand.