VMO netwerken

Samenwerken voor een beter resultaat

Leden die deelnemen aan activiteiten en openstaan voor andere bedrijven halen het beste resultaat uit het lidmaatschap van de VMO. Deze bedrijven werken samen in projecten, lossen vraagstukken op, doen aan kennisoverdracht en ontwikkelen in samenwerking producten. Zij leren van elkaar, vullen elkaar aan en helpen elkaar. Met name dat maakt het lidmaatschap van de VMO voor u interessant.

 

MidTech Netwerkgroep

De “MidTech Netwerkgroep” informeert en inspireert de professional door nieuws, visies van experts, interessante projecten, innovatieve producten en door het aanbieden van inspirerende evenementen. Tegelijkertijd is het platform een complementair en interessant netwerk van personen in het middle management.

Het meest belangrijke motief om lid te worden van het kennisplatform, is het versterken van het relatienetwerk, kennisuitwisseling en kennis opdoen. De leden van het kennisplatform ontmoeten elkaar in een leuke informele sfeer, kijken bij elkaar binnen de bedrijven, doen kennis op van de gastsprekers en van elkaar, leggen nieuwe contacten en doen onderling zaken. Zij ontmoeten elkaar niet alleen bij bedrijfsbezoeken op de locatie van een van de leden of een lezing van een bekende gastspreker, maar zij ontmoeten elkaar ook tijdens activiteiten die speciaal voor de leden georganiseerd worden. Deze activiteiten kunnen specifiek te maken hebben met je vakgebied, maar ook kunnen dit activiteiten zijn die uitsluitend tot doel hebben om de onderlinge contacten tussen de leden te versterken.

Leden
Het kennisplatform richt zich op professionals in maakindustrie.
De leden hebben een middle-management functie, nemen een bedrijf over, komen uit het management team enz.. Mensen die graag hun kennis willen delen en onderdeel willen zijn van een groot netwerk.
Niveau: MBO+ / HBO / WO.
Voordelen
Het kennisplatform is niet alleen erg interessant voor de deelnemers (middle managers)  maar biedt het bedrijf  ook veel mogelijkheden. Het kennisplatform zorgt immers voor een grote continuïteit. Bedrijven kunnen een commercieel voordeel uit dit platform halen door het intensieve netwerk van de leden.
Het doen van zaken en het uitbreiden van de kennis is het doel van de leden. Ze zijn bereid om in de vereniging te investeren, maar willen daar ook iets voor terug krijgen. Daarom verwachten zij een professionele aanpak van het kennisplatform. Zonder professionele organisatie is het lidmaatschap niet waardevol en zijn er betere alternatieven voor het verstevigen van het relatienetwerk en uitbreiden van de kennis.
Bijeenkomsten
Minimaal vier keer per jaar zal er een bijeenkomst worden georganiseerd.
Jaarlijks zijn er drie themabijeenkomsten met boeiende sprekers, die vanuit interessante invalshoeken onderwerpen behandelen.
Verder biedt het programma elk jaar een spetterende (buiten)activiteit.

Kosten: € 275,00 excl BTW.

Inschrijfformulier midtech
Vragen?
Petra Deterink – M: 06 – 48 46 48 44 of E: petra@vmo.nl