PDENG CLUSTER SMART INDUSTRY OOST-NEDERLAND

Oost-Nederland heeft een sterke positie in de maakindustrie. Om deze positie te behouden en uit te bouwen is het van cruciaal belang dat het MKB in Oost-Nederland actief mee gaat in de Smart Industry beweging. Het PDEng Cluster Smart Industry Oost-Nederland heeft tot doel de goede positie van het MKB verder te versterken, de onderlinge samenwerking tussen MKB te bevorderen, de kennis van de UT te valoriseren en nieuwe kennis over Smart Industry thema’s in de praktijk op te doen.

Binnen het cluster wisselen bedrijven en UT kennis met elkaar uit op Smart Industry gerelateerde vraagstukken. De PDEng opleidingen zijn het instrument om het bedrijfsleven actief te laten participeren in dit cluster. Het PDEng Cluster Smart Industry Oost-Nederland verbindt de maakindustrie in Oost-Nederland met de UT om gezamenlijk te leren, talent op te leiden en doelgerichte oplossingen voor Smart Industry gerelateerde onderwerpen te ontwikkelen, te valideren en te implementeren.

Folder PDEng Cluster Smart Industry Oost-Nederland 1