TECHNET

Vanuit de VMO hebben we zes lid-bedrijven samen gebracht en hebben hiermee een cluster gevormd, genaamd: TECHNET, met als doel:

Dienstverlening voor de OEM’er

Het bundelen van kennis, kunde en capaciteit van ontwikkel- en maakbedrijven die door samenwerken meer kunnen bieden aan de markt. Door samen te werken in een cluster van bedrijven kunnen wij het hele traject als cluster aanbieden, van ontwikkeling tot en met de levering van een product, machine of apparaat. Dit met specialisten op elk gebied.

Technet bundelt de disciplines van design, engineering, prototyping & testing en productie. Hierdoor wordt een keten gevormd die uw innovatie omzet van idee naar productie. Ook delen van de keten kunnen natuurlijk ingeschakeld worden. Maar Technet is meer. Wij kunnen naast de bundeling van kennis en vaardigheden de keten faciliteren met projectmanagement, certificering, modularisatie, value engineering en meer. Elk project is maatwerk en wordt afgestemd op uw behoefte.

Met ondersteuning van het programma Go4Export kunnen we een jaar lang dit cluster als een pilot draaien. Daarna gaan we over op uitbreiding van een aantal clusters.

Lees hier meer over TECHNET,