Industrial Design Center

Het Industrial Design Center wil kennis en ervaring op het gebied van Industrial Design bundelen, versterken en internationaal profileren.

Om haar doelstellingen te realiseren is het IDC onlosmakelijk verbonden met het bedrijfs-, beroeps- en onderwijsveld op het gebied van ontwerpen. Dat betekent een open en gemakkelijk te benaderen organisatie. Het IDC biedt daartoe een ontmoetingsplek waar ontwerpers, producenten, bedrijfsleven, docenten en studenten elkaar inspireren en uitdagen. Waar spontaan samenwerking ontstaat en waar creatieve ideeën worden omgezet in toegevoegde waarde.

Middels onze Design meetings krijgt u een kijkje in de keuken van andere bedrijven.

  • Met welke vraagstukken heeft het bedrijf te kampen?
  • Welke inspirerende productieprocessen en materialen worden toegepast?
  • Hoe zijn de innovaties tot stand gekomen en toegepast?
  • Hoe zijn de marktkansen gepakt?

De IDC Design meetings zijn gratis voor de leden. Jaarlijks worden er +/- 10 Design meetings georganiseerd.