Projecten

De VMO is een belangenvereniging.
De vraag en wens van de leden speelt een belangrijke rol, waarbij de VMO kijkt en gebruik maakt van nieuwe kansen en ontwikkelingen uit de markt.